Khối Lượng Riêng Là Gì ? Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

Khối Lượng Riêng Là Gì ? Đây là đại lượng khá quen thuộc trong các chương trình học phổ thông. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số bạn thắc mắc khối lượng riêng là gì ? Công thức và đơn vị đo khối lượng là gì ? Bên cạnh đó, cũng sự nhầm lẫn giữa trọng lượng riêng và KL riêng. Vì thế, xin mời các bạn theo dõi bài viết sau để cùng tìm hiểu về KL riêng nhé. Hy vọng bài viết sẽ mang thông tin hữu ích đến các bạn.

1. Khối Lượng Riêng Là Gì ?

Khối lượng riêng (Density) hay còn được gọi là mật độ KL. Đây là một khái niệm chỉ về đại lượng thể hiện đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. KL riêng được đo bằng thương số giữa KL m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của chất đó ở dạng nguyên chất.

Một cách đơn giản hơn là KL riêng là tỷ lệ thể tích so với KL của một vật. KL của một vật có thể được tính toán hoặc đo lường ở trạng thái rắn, lỏng, khí, nhưng được sử dụng nhiều nhất ở dạng chất khí.

"<yoastmark

2. Công Thức Tính Khối Lượng Riêng

Khối lượng riêng của một chất trong vật được xác định bằng KL của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó và chia cho thể tích vô cùng nhỏ này. Đơn vị của KL riêng là kilogam trên mét khối (kg/m3) (theo hệ đo lường chuẩn của quốc tế). Ngoài ra còn có đơn vị là gam trên centinmet khối (g/cm3). Công thức là:

    D = m/V

Trong đó:

  • D là KL riêng (kg/cm3)
  • m là khối lượng của vật (kg)
  • V là thể tích (cm3)

Thực tế, người ta tính toán xác định KL riêng của một vật nhằm xác định chính xác các chất cấu tạo nên vật đó. Qua đó, bằng cách đối chiếu kết quả của các chất đã được tính trước đó với bảng KL riêng. Từ đó có thể xác định được chất cấu tạo.

Công Thức Tính
Công Thức Tính

2.1. Công thức tính khối lượng riêng trung bình

Khối lượng riêng trung bình của một vật thể được tính bằng KL, m, của nó chia cho thể tích V của nó. KL riêng trung bình thường được ký hiệu là ρ (đọc là “rô”): ρ = m/V

Theo quy ước, tỷ lệ giữa mật độ hoặc KL riêng của một chất nào đó so với mật độ hoặc KL riêng của nước ở 4°C thì được gọi là tỷ khối hoặc tỷ trọng của chất.

3. Bảng Khối Lượng Riêng Của Các Nhóm Chất

3.1. Nhóm chất lỏng

Khối lượng riêng của chất lỏng thông dụng như nước, mật ong, xăng, dầu hỏa … KL riêng của nước được tính toán trong một môi trường nhất định. Thông thường KLR của nước là 1000kg/m3 nhưng đó chỉ là con số gần đúng. Cụ thể với điều kiện nước nguyên chất ở nhiệt độ 4 độ C, thì KL riêng của nước là Dnước = 1000kg/m3. Tuy nhiên, ở dưới nhiệt độ 0 độ C, nước sẽ bị đóng băng, đông đá khiến thể tích tăng lên và KL riêng của nước giảm. Lúc đó, KL riêng của nước đá là Dnước =  920kg/m3. Bảng KLR của nước cụ thể như sau:

Nhiệt độ Mật độ (tại 1 atm)
°C °F kg/m³
0.0 32.0 999.8425
4.0 39.2 999.9750
10.0 50.0 999.7026
15.0 59.0 999.1026
17.0 62.6 998.7779
20.0 68.0 998.2071
25.0 77.0 997.0479
37.0 98.6 993.3316
100 212.0 958.3665
  • KLR của một số chất lỏng khác:
Loại chất lỏng KL riêng
Mật ong  1,36 kg/ lít
Xăng 700 kg/m3
Dầu hỏa 800 kg/m3
Rượu 790 kg/m3
Nước biển 1030 kg/m3
Dầu ăn 800 kg/m3

3.2. Nhóm không khí

KL riêng của không khí ở 0 độ C là 1,29 kg/m3. KL riêng của không khí ở 100 độ C là 1,85 kg/m3.

3.3. Nhóm chất rắn

"<yoastmark

4. Sự Khác Nhau Giữa Khối Lượng Riêng Và Trọng Lượng Riêng

Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối vật chất. Trọng lượng riêng thực tế rất khác với KL riêng. Trọng lượng của một mét khối của một chất nào đó được gọi là trọng lượng riêng của chất đó. Đơn vị đo trọng lượng riêng: N/m3 (Niutơn trên mét khối). Công thức tính trọng lượng riêng của vật thể được tính bằng công thức như sau: d= P/V. Trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m³), P là trọng lượng (N) và V là thể tích (m³).

Các bạn có thể thấy sự khác nhau thể hiện bởi công thức: Trọng lượng riêng = KL riêng x 9,81 (Đơn vị đo trọng lượng riêng là N/m³).

5. Ứng Dụng Trong Thực Tiễn

Khối lượng riêng cũng được ứng dụng phổ biến và rộng rãi trong thực tế. Điển hình như trong công nghiệp cơ khí, KLR được xem là các yếu tố cần xét để chọn vật liệu cần lưu ý về yếu tố khối lượng riêng. Hoặc trong vận tải đường thuỷ, nó được dùng để tính tỷ trọng dầu, nhớt, nước. Dùng để phân bổ vào các két sao cho phù hợp để tàu được cân bằng. 

Ứng Dụng Trong Vận Tải Đường Thủy
Ứng Dụng Trong Vận Tải Đường Thủy

XEM THÊM THÔNG TIN LIÊN QUAN

CHẤT KIỀM LÀ GÌ ? CÁCH TẠO MÔI TRƯỜNG KIỀM TRONG CƠ THỂ

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *