Hoá Chất Trần Tiến là cửa hàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ hoá chất. Hoá chất, bột màu, tinh mùi dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, y tế và đời sống…